Υπηρεσιες

Ψυχώσεις

Η ψύχωση είναι μία σοβαρή αλλά θεραπεύσιμη παθολογική κατάσταση που αντανακλά μία διαταραχή στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Powered by: Wordpress